Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 09 2015

08:02
windyheart
08:02
7187 bd7b 420

February 04 2015

windyheart
15:23
1807 b8a6 420
Reposted fromdorocinski dorocinski vianoexist noexist

January 09 2015

windyheart
22:53
tomorrow ;)
Reposted fromnivea nivea vianoexist noexist
22:53
1523 a7f7 420

 

Reposted fromikillorigami ikillorigami viacinnamontea cinnamontea
windyheart
22:53
22:53
2172 3668 420
Reposted fromfreakish freakish viacinnamontea cinnamontea
windyheart
22:52
windyheart
22:52
5919 ae8b 420
Reposted fromscorpix scorpix viamefir mefir
windyheart
22:51
7821 84a4 420
Reposted fromfearnopain fearnopain viailovemovies ilovemovies
windyheart
22:48
1911 37a2
Reposted frommansens mansens viamefir mefir
windyheart
22:46

odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— pisanie się, bartłomiej jobczyk
Reposted fromchmurnosc chmurnosc viamefir mefir
windyheart
22:46
1898 4382 420
Reposted fromrof rof viamefir mefir

January 06 2015

windyheart
14:20
0238 acf6
windyheart
14:17
... najlepsze, co mężczyzna może uczynić dla swoich dzieci, to kochać ich matkę ...
— Janusz Leon Wiśniewski – Czy mężczyźni są światu potrzebni?
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaLoveTheWorld LoveTheWorld
windyheart
14:08
2500 3ce6 420
Reposted fromlexi lexi viaasylopath asylopath
windyheart
13:45
windyheart
13:24
2724 968a 420
Reposted fromwy7elowanylisek wy7elowanylisek viamefir mefir
13:21
2865 1fe4 420
Reposted fromversus-mode versus-mode viazapominanie zapominanie

January 05 2015

windyheart
23:50
Wiesz, jak się obudziłam rano w tamtym łóżku, nie mogłam oderwać nosa od poduszki, leżałam tak dwie godziny i ją wąchałam, w życiu niczego tak nie pragnęłam jak tego, by zapach, który zostawiłeś, wciąż trwał i był przy mnie, może nawet we mnie.
— Piotr Adamczyk „Pożądanie mieszka w szafie”
Reposted fromtimetolove timetolove viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl